Kuva: Toni Lumikko

Olen 23-vuotias pikajuoksija

Lajit ja Ennätykset

60 m (7,16 SE), 100 m (11,33), 200 m (23,56)

60 m (7,16 SE)
100 m (11,33)
200 m (23,56)

Tavoit­tee­nani on nousta Euroo­pan hui­pulle ja päästä edus­ta­maan Suo­mea niin MM- kuin olym­pia­ta­solle.
Olen tavoit­teel­li­nen ja mää­rä­tie­toi­nen nuori urhei­lija, jolla on suuri määrä poten­ti­aa­lia annet­ta­vana pikamatkoilla.

Ajankohtaista ja uutisia!

Kuva: Anssi Mäki­nen, www.anselmus.net

Sponsorit ja
yhteistyökumppanit

Sponsorit ja
yhteistyökumppanit