Lotta Kemp­pi­nen juoksi Euroo­pan tilas­ton kär­keen ja alitti ylei­sur­hei­lun MM-rajan 

Jul­kaistu 26.1.2020

HS.fi 

Kemppinen juoksi 60 metrillä ennätyksensä 7,28.

HELSINGIN IFK:n Lotta Kemp­pi­nen juoksi Lii­kun­ta­myl­lyssä avoin­ten Hel­sin­gin pii­rin hal­li­mes­ta­ruus­kil­pai­lui­den 60 met­rin alkue­rissä ennä­tyk­sensä 7,28. Kemp­pi­nen teki saman ajan voit­toi­sassa finaalijuoksussaan.

Aika alit­taa maa­lis­kuis­ten Nan­jin­gin MM-kil­pai­lu­jen tulos­ra­jan 7,30.

Ennä­tys­juok­suil­laan Kemp­pi­nen nousee Suo­men kaik­kien aiko­jen tilas­tossa seit­se­män­neksi ja on alku­tal­ven Euroo­pan tilas­ton ykkö­nen, Urhei­lu­liitto tiedottaa.

Kuva: Mikko Suu­ta­ri­nen / HS

IS.fi 

Hurja aika pikajuoksussa! Lotta Kemppinen rikkoi MM-rajan Helsingissä

Lotta Kemp­pi­nen säväytti hal­li­ki­soissa Helsingissä.

Viime kesänä sadan met­rin Suo­men mes­ta­riksi juos­sut Lotta Kemp­pi­nen oli sun­nun­taina lois­ta­vassa vauh­dissa Hel­sin­gin pii­rin hal­li­mes­ta­ruus­kil­pai­lu­jen 60 metrillä.

Hel­sin­gin IFK:ta edus­tava 21-vuo­tias Kemp­pi­nen juoksi alkue­rissä ennä­tyk­sensä 7,28 ja ylsi samaan finaa­lissa. Tulos alit­taa maa­lis­kuis­ten Nan­jin­gin MM-kil­pai­lu­jen tulos­ra­jan 7,30.

Kuva: Lauri Heino

Viimeisimmät artikkelit