lotta kemppinen

100 m Suomen mestari 2020 — Kemppiselle toinen peräkkäinen mestaruus

Jul­kaistu 15.8.2020 | Yle.fi

100m Suomen mestari 2020
Lotta Kemppinen oli naisten 100 metrin finaalin ykkönen ajalla 11,62.

Nais­ten 100 met­rin lop­pu­kil­pai­lussa Hel­sing­fors IFK:n Lotta Kemp­pi­nen pin­koi sel­vään voit­toon ajalla 11,62. Kemp­pi­nen on aiem­min tällä kau­della juos­sut ennä­tyk­sensä ja kau­den kär­ki­tu­lok­sen 11,45.

Mes­ta­ruus on Kemp­pi­selle toi­nen peräkkäinen.

– Nyt onnis­tuin otta­maan tämän uusiksi, olen tosi tyy­ty­väi­nen. Kiih­dy­tys meni tosi hyvin, mutta teli­neistä irtoa­mi­sessa ja lop­pu­juok­sussa oli paran­ta­mi­sen varaa. Mes­ta­ruu­desta kisat­tiin kui­ten­kin, Kemp­pi­nen ker­toi Yle Urhei­lulle iloisena.

– Kun juoksu osuu koh­dal­leen, 100 met­rillä on mah­dol­lista juosta alle 11,40 ja 200 met­rillä alle 23,50, Kemp­pi­nen arvioi kulu­van kesän näkymiä.

Sun­nun­tain 200 met­rille hän start­taa tavoit­tee­naan kir­kas­taa vii­me­vuo­tista pronssiaan.

Päivitetty 16.8.2020:

Lotta Kemp­pi­selle SM-Hopeaa 200 metrillä.

“Viime vuo­den mes­ta­ruus puo­lus­tettu ja 200 m pronssi kir­kas­tettu hopeaksi!”