lotta kemppinen

Ruotsi-ottelussa kolme starttia ja kolme lajivoittoa

Jul­kaistu 6.9.2020 | Yleisurheilu.fi

Kuva: Anssi Mäki­nen, www.anselmus.net

Kemppinen: Ei olisi voinut paremmin mennä

Lotta Kemp­pi­nen pääsi juh­li­maan Rati­nassa 100 met­rin ja pika­vies­tin lisäksi voit­toa myös 200 met­rillä, jossa hän vii­letti voit­toon ajalla 23,69.

– Ei olisi voi­nut parem­min mennä, Kemp­pi­nen heh­kutti ja vakuutti, ettei edel­lis­päi­vän 100 ja 4 x 100 met­rin viesti rasi­tus tuntunut.

– Juok­sun aikana se ei tun­tu­nut. Juoksu kulki hyvin eteen­päin, mutta ver­kassa sen tunsi.

Kemp­pi­nen löysi maa­ot­te­lun hyvän vireen lyhyellä tree­ni­jak­solla Kale­van kiso­jen jälkeen.

– Pää­sin teke­mään vähän voi­mat­ree­niä ja juok­se­maan vetot­ree­niä. Sen huo­masi, että sen jäl­keen juoksu oli tek­ni­sesti parem­paa. Teh­tiin myös vähän muu­tok­sia ja pää­sin nyt teli­neistä vähän parem­min kiihdyttämään.