lotta kemppinen

Kemppinen sprinttasi kolmanneksi Puolassa – aitajuoksijat Lakka ja Siirtola seitsemänsiä

Jul­kaistu 12.2.2021 | Yle.fi

Kuva: Anssi Mäki­nen, www.anselmus.net

Puolan Lodzissa perjantaina kisatussa yleisurheilun maailman hallikiertueen kilpailuillassa nähtiin kolme suomalaisurheilijaa, ja suoritukset olivat rohkaisevia.

Lotta Kemp­pi­nen kiiti kol­man­neksi 60 met­rillä, ja Elmo Lakka ja Anni Siir­tola oli­vat seit­se­män­siä illan 60 met­rin aita­juok­sun finaaleissa.

Hil­jat­tain Hel­sin­gissä 60 met­rin Suo­men ennä­tyk­sen 7,19 juos­sut Kemp­pi­nen kir­jasi Lodzin alkue­rässä 7,34 ja finaa­lissa 7,28. Kil­pai­lun voitti hal­lit­seva Euroo­pan mes­tari Puo­lan Ewa Swo­boda ajalla 7,22.

– On tosi hyvä, kun pää­see juok­se­maan täl­lai­sia kil­pai­luja, kun vie­ressä on näitä “tyk­ki­läh­ti­jöitä”. Läh­dössä annan vielä muille sii­maa, mutta sekin tulee sieltä vielä. Sain täältä hyvää oppia EM-kil­pai­luja aja­tel­len, Kemp­pi­nen totesi tiedotteessa.

– Ajat eivät olleet aivan sitä mitä Suo­messa, mutta sel­lai­sia kuin juok­sin viime tal­vena par­haim­mil­lani. Olin nii­hin tyy­ty­väi­nen. Lop­pu­juoksu kul­kee ensi kesän 100 met­riä aja­tel­len tosi hyvin. Nyt matka tun­tuu lop­pu­van kesken.