lotta kemppinen

Lotta Kemppinen, 22, pinkoi roiman ennätysparannuksen ja kärkiajan 200 metrillä

Jul­kaistu 28.7.2020 | IS.fi

Kuva: Roni Rekomaa

Lotta Kemppinen juoksi uudeksi ennätyksekseen 23,56.

Pika­juok­sija Lotta Kemp­pi­nen kii­rehti kau­den koti­mai­sen kär­kia­jan 200 met­rillä Turussa tiis­taina. HIFK:ta edus­tava Kemp­pi­nen pyy­hälsi mat­kan aikaan 23,56. Se on myös Kemp­pi­sen ennätys.

– Oli tie­dossa, että ennä­tyk­sessä on paran­net­ta­vaa. Ajat­te­lin, että sel­lai­nen 23,50 olisi hyvällä juok­sulla mah­dol­li­nen, Kemp­pi­nen ker­toi Urhei­lu­lii­ton tiedotteessa.

22-vuo­tias Kemp­pi­nen loh­kaisi ennä­tyk­ses­tään 0,31 sekun­tia ja nousi ikä­luo­kan kaik­kien aiko­jen tilas­tossa kuudenneksi.

– Sain teh­tyä pari hyvää tree­niä alle ja sitä kautta sain hyvin vauh­tia kaar­tee­seen, Kemp­pi­nen iloitsi.