lotta kemppinen

Lotta Kemppinen avasi kilpailukautensa 100 metrillä ja kellotti heti uuden ennätysaikansa

Jul­kaistu 12.7.2020 | Yle.fi

Kuva: Vesa Pöp­pö­nen — AOP

Lotta Kemppisen kauden alku on ollut vahva, viiletti satasella heti ennätysaikaan.

Lotta Kemp­pi­nen on aloit­ta­nut tämän kau­den vah­vasti. Kes­ki­viik­kona hel­sin­ki­läi­nen kel­lotti Jyväs­ky­län GP-kil­pai­lussa 200 met­rillä ajak­seen 23,89. Tämä jäi hänen ennä­tyk­ses­tään ainoas­taan kaksi sekun­nin sadasosaa.

Nyt sun­nun­taina Kemp­pi­nen avasi kau­tensa 100 met­rillä ja paran­teli heti alkue­rässä ennä­tys­tään sekä kau­den koti­maista kär­kiai­kaa. Kemp­pi­nen juoksi mat­kan aikaan 11,47, ja nap­saisi edel­li­sestä ennä­tyk­ses­tään pois kolme sadasosaa.

Kemp­pi­sen aika on 22-vuo­tiai­den Suo­men kaik­kien aiko­jen tilas­tossa vii­den­neksi ja nais­ten kaik­kien aiko­jen tilas­tossa kah­dek­san­neksi nopein aika.