Seu­ro­jen kär­kiur­hei­li­joille haaste Ylei­sur­hei­lu­vii­kolle, Kemp­pi­nen ja Laine vetä­vät livet­ree­nit 18. toukokuuta

Jul­kaistu 7.5.2020 | Yleisurheilu.fi

Ylei­sur­hei­lu­viikko alkaa 18. tou­ko­kuuta kello 18.00 livet­ree­nillä, jonka vetä­vät pika­juok­sija Lotta Kemp­pi­nen ja kei­hään­heit­täjä Topias Laine. Linkki livet­ree­niin jul­kais­taan SUL:n some­ka­na­vissa 18. toukokuuta.

Pituus­hy­pyn SE-mies Tommi Evilä haas­taa seu­ro­jen kär­kiur­hei­li­jat Ylei­sur­hei­lu­vii­kolla mukaan yhteen tai useam­paan oman seu­ran las­ten tai nuor­ten etät­ree­niin. Val­ta­kun­nal­lista Ylei­sur­hei­lu­viik­koa vie­te­tään 18.–24. tou­ko­kuuta, josta kuko­nas­kel kesä­kuun alkuun, jol­loin urhei­lu­kil­pai­luja saa taas järjestää.

– Ylei­sur­hei­lu­viikko on hyvä hetki näyt­tää jouk­ko­voi­maa. Ote­taan seu­ran kär­ki­ni­met mukaan aina­kin yhteen etäyh­teyk­sien teh­tä­vään yhtei­stree­niin, lai­te­taan siitä kuvaa ja videota someen hashtageillä!

Kuva: Anssi Mäki­nen, www.anselmus.net

Viimeisimmät artikkelit