Lotta Kemppinen avasi kauden vahvasti ennätyksellään 11,33 Saksassa

Jul­kaistu 21.5.2021 | Yle.fi

Kuva: @joonas.rinne

Lotta Kemppinen avasi kauden vahvasti 100 metrillä – nousi Suomen kaikkien aikojen tilastossa seitsemänneksi, vaikka horjahti kesken juoksun.

Pika­juok­sija Lotta Kemp­pi­nen avasi kesä­kau­den vakuut­ta­vasti 100 met­rillä Des­saussa Sak­sassa. Kemp­pi­nen kiih­dytti finaa­lissa jae­tulle kol­man­nelle sijalle ajalla 11,33.

Ennä­ty­sa­jal­laan Kemp­pi­nen, 23, nousee koti­maan kaik­kien aiko­jen tilas­tossa seit­se­män­neksi. Kemp­pi­sen aiempi ennä­tys oli 11,45.

– Juok­sussa oli tosi hyvä lähtö ja se tuli hyvin puo­leen­vä­liin asti. Sit­ten tuli joku hor­jah­dus, enkä saa­nut juok­sua kor­jat­tua, mutta koko­nai­suu­tena oikein hyvä kau­den avaus, Kemp­pi­nen sanoo Suo­men Urhei­lu­lii­ton tiedotteessa.

Finaa­lissa juok­si­joita sii­vitti 1,7 met­riä sekun­nissa puhal­ta­nut myö­täi­nen. Kil­pai­lun voitti Sak­san Jen­ni­fer Mon­tag ajalla 11,29.