lotta kemppinen

Lotta Kemppinen pursuaa iloa EM-kisojen historiallisen uroteon jälkeen – ”Hirveästi ei ehtinyt nukkua”

Jul­kaistu 8.3.2021 | IS.fi

@gettyimages

EM-mitalisti Lotta Kemppinen palasi kotimaahan onnellisena ja väsyneenä.

PIKAJUOKSIJA Lotta Kemp­pi­nen teki suo­ma­lai­sit­tain ainut­laa­tui­sen ylei­sur­hei­lu­tem­pun Puo­lan Toru­nissa jär­jes­te­tyissä EM-hallikisoissa.

Kemp­pi­sestä tuli sun­nun­taina 60 met­rin EM-hopeansa ansiosta ensim­mäi­nen suo­ma­lai­sur­hei­lija, joka yltää hopea­mi­ta­liin arvo­ki­so­jen 60 tai 100 met­rin sileillä matkoilla.

– Se kuu­los­taa aivan upealta. Oli kyllä paras mah­dol­li­nen debyytti, mitä voi toi­voa. Juok­sut onnis­tui­vat tak­ti­ses­ti­kin todella hyvin, joten koko­nai­suu­des­saan voi olla todella tyy­ty­väi­nen reis­suun, Suo­meen palan­nut Kemp­pi­nen sanoi puhelimitse.

Edel­li­sen ker­ran pika­juok­su­me­nes­tystä pääs­tiin mais­ta­maan EM-hal­li­ki­soissa vuonna 1989, kun Sisko Han­hi­joki juoksi Haa­gin kisoissa pronssille.

– Tun­nel­mat ovat todella hui­put, mutta hir­veästi ei ehti­nyt nuk­kua, kun Suo­men jouk­ku­een kanssa nel­jältä läh­det­tiin, Kemp­pi­nen naurahtaa.

Kemp­pi­sen tii­vis kisa­päivä alkoi run­saalla aamu­pa­lalla, sillä alkue­rään ja välie­rään piti saada riit­tävä ener­gia­la­taus. Välie­rän jäl­keen juok­sija ruo­kaili hotel­lilla ja lepuut­teli jalkojaan.

– Sit­ten vaan annet­tiin palaa radalla, ja lop­pu­tu­los oli ihan huippu, Kemp­pi­nen huokaa

@gettyimages

KEMPPINEN lait­toi 100 ja 200 met­rin ennä­tys­lu­ke­mansa uusiksi jo viime kesänä, ja hal­li­kau­della juok­sija pääsi suo­me­nen­nä­tys­vauh­tiin. Jyväs­ky­län SM-hal­leissa Kemp­pi­sen 60 met­rin SE-luke­mat kir­jat­tiin jo luvuin 7,16. Hänen val­men­ta­ja­naan toi­mii Mervi Brandenburg.

– Olemme onnis­tu­neet teke­mään oikeita asioita: kat­sottu aikai­sem­pien kausien perus­teella, mikä toi­mii ja mikä ei toimi. On ollut hyvä tree­ni­kausi, ei ole ollut mitään ongel­mia kau­den aikana. Sen kautta saa tuloksia.

– Monta vuotta olen pai­na­nut hom­mia ja nyt sain siitä palkinnon.

– Tämä toi todella paljon lisää motivaatiota. Innolla odotan, että pääsen tekemään hyvää treeniä ja näyttämään taas kesällä, miten matkoilla kulkee.