lotta kemppinen

#MTS — Kokkaamassa Harri Syrjäsen ja Sikke Sumarin kanssa

Jul­kaistu 29.11.2019

Mitä tänään syötäisiin? Perjantai — jakso 30

Poro­pii­rakka
Jou­lu­tort­tu­kier­teet

Vie­raana Lotta Kemppinen