lotta kemppinen

Sprintterin läpimurto

Jul­kaistu 22.8.2019 | Hel­sin­gin Sanomat

Kuva:  Mikko Suu­ta­ri­nen / HS

Hel­sin­ki­läi­nen Lotta Kemp­pi­nen juoksi Kale­van kiso­jen sadan met­rin lop­pu­kil­pai­lussa jo 14-vuo­ti­aana. Sen jäl­keen finaa­leista tuli seit­se­män vuo­den tauko, ja hän ehti aloit­taa myös elin­tar­vi­ke­tie­tei­den opin­not yli­opis­tossa, kun­nes tänä kesänä hän juhli SM-kultaa.

”KATSE eteen ja suu­pie­let ylös­päin! Teen vas­toin­käy­mi­sistä voimaa.”

Elas­ti­sen kap­pale Eteen ja ylös soi pika­juok­sija Lotta Kemp­pi­sen, 21, kuu­lok­keissa 12. hei­nä­kuuta Gävlessä.

Kemp­pi­nen oli val­mis­tu­massa alle 23-vuo­tiai­den EM-kisoissa 100 met­rin finaa­liin. Usein Kemp­pi­nen jut­te­lee kisan alla ihmis­ten kanssa, mutta tällä ker­taa hän halusi olla omassa kuplas­saan. Elas­ti­sen kap­pale kuvasi aja­tuk­sia hyvin.

HIFK:ta edus­tava Kemp­pi­nen on ollut tämän kau­den yllät­täjä koti­mai­sessa pika­juok­sussa. Gäv­lestä lop­pu­tu­los oli kuu­des sija, joka oli seit­se­män sijaa parempi kuin tilas­tot lupasivat.

Elo­kuun alussa Lap­peen­ran­nan Kale­van kisoissa Kemp­pi­nen nujersi kaikki vas­tus­ta­jansa ja otti uransa ensim­mäi­sen mes­ta­ruu­den sadalla met­rillä. 200 met­rillä Kemp­pi­nen oli pronssimitalisti.

Nap­pi­kausi, kuten juok­sija itse kuvaa.