lotta kemppinen

Lotta Kemppinen on 100 m Suomen mestari 2019

Jul­kaistu 3.8.2019 | Yleisurheilu.fi

Lotta Kemppinen on sadan metrin Suomen mestari 2019!

Hel­sin­gin IFK:n Lotta Kemp­pi­nen voitti 100 met­rin Suo­men mes­ta­ruu­den ajalla 11,65. Hän sai vah­van alun. SM-kulta on Kemp­pi­sen uran ensimmäinen.

Kok­ko­lan Työ­väen Urhei­li­joi­den Konsta Ala­tupa ja HIFK:n Lotta Kemp­pi­nen pää­si­vät juh­li­maan ensim­mäistä ker­taa sata­sen mes­ta­ruuk­sia Kale­van Kisoissa. Kum­mal­la­kaan ei ole aiem­milta vuo­silta mita­lia Kale­van kisoista, nyt tuli ker­ralla kultaa.

Kemp­pi­sen mes­ta­ruus tuli ajalla 11,65.

– Ihan supe­ron­nis­tu­mi­nen, ei voi muuta sanoa. Oike­aan koh­taan kau­den paras kiih­dy­tys ja startti, juok­sun alun kanssa kovasti töitä teh­nyt Kemp­pi­nen sanoi iloisena.

Kemp­pi­sen kausi on ollut onnis­tu­nut jo tätä vii­kon­lop­pua ennen­kin, sillä hän juoksi 22-vuo­tiai­den EM-kil­pai­luissa kuu­den­neksi ja ennä­tyk­seen on tul­lut roima parannus.

– Kisaa­mi­nen on ollut yhtä nau­tin­toa. Olen pääs­syt näyt­tä­mään omaa osaa­mis­tani. Pal­jon on vielä kor­jat­ta­vaa, monia asioita on saatu parem­maksi. Aina on pikku asioita. Kun niitä pää­see muut­ta­maan, saa vauh­tia­kin kiihdytettyä.

Sun­nun­taina hän juok­see 200 met­riä, jossa on kil­pail­lut tällä kau­della vain ker­ran. Se toi ennä­tyk­sen 23,87.

– Se on vähän arvo­tus. Jos satku kul­kee näin hyvin, eikö­hän se kak­ko­nen­kin kulje, Kemp­pi­nen sanoi iloisena.