lotta kemppinen

Suomalaisnaiset vireessä MM-halleissa! Lotta Kemppinen pinkoi lähelle SE-aikaa

Jul­kaistu 18.3.2022 | Yle.fi

Kuva: Tapio Nevalainen

Lotta Kemppinen hätyytteli Suomen ennätystä 60 metrillä hallikilpailuissa Belgradissa.

Lotta Kemp­pi­nen oli 60 met­rin Bel­gra­din hal­li­kil­pai­lu­jen MM-välie­rässä vii­des, eikä näin ollen yltä­nyt illan lop­pu­kil­pai­luun. Kemp­pi­nen pin­koi ajan 7,18, jolla hän jäi vain kaksi sadas­osaa vuo­den­ta­kai­sesta Suo­men ennätyksestään.

Finaa­li­paikka jäi lopulta 0,04 sekun­nin päähän.

– Mie­les­täni oli onnis­tu­nut juoksu, ei ollut sen isom­pia vir­heitä. Olen todella iloi­nen, että oma taso on nous­sut tuonne ja pys­tyn juok­se­maan mel­kein millä tahansa juok­sulla alle 7,20, Kemp­pi­nen iloitsi Yle Urheilulle.

Kemp­pi­sen mukaan hänen tasonsa on men­nyt hal­li­kau­den aikana hur­jasti eteen­päin. Viime kau­della Jyväs­ky­lässä juostu SE-aika 7,16 oli nap­pi­juoksu, mutta tällä hal­li­kau­della hän on hätyy­tel­lyt samaa aikaa useita kertoja.

Kemp­pi­sen mukaan hän ei ole kui­ten­kaan kes­kit­ty­nyt har­joi­tuk­sissa 60 metriin.

– Olemme koko ajan halun­neet, että sata­nen tulee kesällä kovaa. Se näkyy kyllä 60 met­rissä, että loppu tulee aina todella hyvin.

Kemp­pi­sen pää­ta­voit­teena kesällä on luon­nol­li­sesti MM- ja EM-kilpailut.

– Hal­li­kausi on ollut todella hyvä. Olen iloi­nen, että perus­taso on näin kova. Se lupaa todella hyvää kesää varten.